Bestyrelsen består af...

- Formanden
- 1 kasserer
- 3 bestyrelsesmedlemmer
- 2 Supplanter

Bestyrelsesmedlemmer:

Formand: Per Dyrby (valgt 2021)
Kontakt: Vælg 'Formand' under 'Kontakt Rødovre Fotoklub'

Kasserer: Stig Hjarlvig (valgt 2022)
Kontakt: Vælg 'Kasserer' under 'Kontakt Rødovre Fotoklub'

Bestyrelsesmedlem: Michael Rosengaard (valgt 2022)
Bestyrelsesmedlem: Timmi Bjørnestad (valgt 2022)
Bestyrelsesmedlem: Peter Hilbo (valgt 2021)

1. suppleant: Simon Jørgensen (valgt 2022)
2. suppleant: Pia Adamsen (valgt 2022)

Kontakt bestyrelsen:

Du kan skrive til bestyrelsen under 'Kontakt Rødovre Fotoklub' - husk at vælge 'Bestyrelsen' som modtager.

Aktivitetsgruppen:

Udover bestyrelsen har vi en aktivitetsgruppe. Gruppen består at 2 medlemme som vælges for et år.

Timmi Bjørnestad (valgt 2022)
Peter Hilbo (valgt 2022)

Kontakt ativitetsgruppen:

Du kan skrive til aktivitetsgruppen under 'Kontakt Rødovre Fotoklub' - husk at vælge 'aktivitetsgruppen' som modtager.

Webmaster: Per Dyrby

Nyheder fra redaktionen

Rødovre Fotoklub har booket udstillin

Husk at maile dit billede til bestyre

Vi vil fremover uploade udvalgt 'post

Husk at bruge bloggen...

Aktivitetsgruppen søger 'locations',

Nyt i kalenderen

24/05/2022 - 19:00
07/06/2022 - 19:00
21/06/2022 - 19:00